Base - bazy danych

Potężne narzędzie do zarządzania bazami danych

Base to edytor graficznych przeznaczony dla wszystkich użytkowników pracujących na bazach danych, także zaawansowanych. Skorzystaj ze wbudowanej obsługi najczęściej wykorzystywanych rozwiązań do baz danych takich jak: MySQL/MariaDB, Adabas D, MS Access and PostgreSQL. Wsparcie dla JDBC i ODBC pozwala na połączenie się z praktycznie dowolną inną bazą danych.

Obsługa szybka i elastyczna

Base używa silnika HSQL do obsługi relacyjnych baz danych. Nie komplikuje swoją strukturą rozwiązań prostych problemów, dane znajdują się po prostu w pliku Base, ale można też używać plików dBase. Wbudowany kreator wspomoże nowicjuszy w tworzeniu tabel, zapytań, formularzy i raportów. Aby szybciej rozpocząć pracę, możesz skorzystać z jednej ze wbudowanych tabel do śledzenia towarów, konsumentów czy sprzedaży.

Pełna integracja z pozostałymi elementami LibreOffice

Świetnie jest korzystać z Base jako osobnego narzędzia, ale jeszcze lepiej jest integrować swoją pracę z innymi składnikami pakietu LibreOffice. Możliwe jest wykorzystanie bazy danych z danymi kontaktowymi w korespondencji masowej przygotowanej w programie Writer, tworzenie wykresów w programie Calc i wiele więcej.