Kim jesteśmy?

LibreOffice jest oprogramowaniem stworzonym przez społeczność i jest projektem organizacji non-profit, The Document Foundation.

LibreOffice jest rozwijany przez użytkowników, którzy, tak jak Ty, wierzą w zasady wolnego oprogramowania i dzielą się swoją pracą ze światem w sposób nieograniczony. U podstaw tych zasad leżą cztery podstawowe wolności i założenia organizacji The Document Foundation.

Wierzymy, że użytkownicy powinni mieć swobodę uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, studiowania, zmieniania i ulepszania oprogramowania, które im przekazujemy. Oferujemy bezpłatnie pakiet LibreOffice, ale wolne oprogramowanie jest przede wszystkim kwestią wolności, a nie ceny. Pracujemy na rzecz tej wolności, ponieważ wierzymy, że każdy na nie zasługuje.

Dążymy do wyeliminowania wykluczenia cyfrowego i wzmocnienia pozycji wszystkich jako pełnoprawnych obywateli, popieramy zachowanie języków ojczystych i unikamy zastrzeżonego oprogramowania i blokowania formatów. Staramy się osiągnąć nasze cele poprzez

  • zapewnianie swobodnego dostępu do naszych narzędzi zwiększających wydajność pracy w biurze bez żadnych kosztów
  • zachęcanie do tłumaczenia, dokumentowania i wspierania naszego oprogramowania w swoim własnym języku
  • promowanie i aktywny udział w tworzeniu i rozwoju otwartych standardów i wolnego oprogramowania poprzez otwarte i przejrzyste procesy wzajemnej weryfikacji

Choć członkowie naszej społeczności wywodzą się z różnych środowisk, wszyscy cenimy sobie osobisty wybór i przejrzystość, co przekłada się praktycznie na szerszą kompatybilność, większą użyteczność i brak blokady użytkownika końcowego dla jednego produktu. Wierzymy, że Wolne Oprogramowanie może zapewnić lepszą jakość, większą niezawodność, większe bezpieczeństwo i większą elastyczność niż alternatywy własnościowe.

Społeczność stojąca za LibreOffice jest sercem tego projektu, bez którego nie mielibyśmy zasobów na dalszy rozwój naszego oprogramowania. Pasja i zapał, jakie wnosi każda osoba do społeczności, skutkują wspólnym rozwojem, który często przekracza nasze własne oczekiwania. Z dziesiątkami różnych istotnych ról w projekcie, zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do pracy z nami aby pomóc nam uczynić LibreOffice znanym i dostępnym dla wszystkich.

Statut (j.ang) organizacji the Document Foundation, opracowany przez naszych własnych członków społeczności, wytycza kierunek naszej pracy i zachęca nowych członków do wnoszenia wkładu w sposób korzystny zarówno dla całej społeczności, jak i dla nich samych. Dzięki użyciu licencji copyleft takich jak GNU Lesser General Public License, Mozilla Public License i Creative Commons Attribution-ShareAlike License, zobowiązujemy się do ochrony Twoich praw jako deweloperów i twórców treści.

Chcesz zobaczyć, kto już przyczynił się do realizacji projektu LibreOffice? Odwiedź naszą stronę z listą uczestników projektu. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy tam Twoje imię!

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak społeczność chroni Twoje prawa, sprawdź naszą Politykę Prywatności i Informacje Prawne.